IDONA

Realisationen /

Hotel

Silný partner s kompetenciami pre váš hotel
Spoločnosť IDONA patrí na slovenskom trhu k subjektom, ktoré medzi prvými realizovali projekty komplexným spôsobom a dnes je rešpektovaným poskytovateľom riešení tzv. Contract Furniture pre viacero nadnárodných i lokálnych klientov. Poskytujeme spojenie profesionálnej komunikácie v línii architekt, investor (alebo iný poskytovateľ služieb) s výrobou.

> mehr

Retail

Sme si vedomí vašich potrieb
Systematicky sledujeme trendy v segmente (výrobné, projekčné, architektonické) a prísne kontrolujeme výsledky svojej činnosti, ktoré vytvárajú korektný vzťah „značka – dodávateľ – klient“ (celý proces od prípravy projektu, výroby, dodania zákazky, až po správanie sa zamestnancov pri inštalácii / montáži).

mehr >

Privat

Rešpektujeme individualitu a súkromie každého klienta
Dôležitým faktorom v prípade privátnych zákaziek je vzájomná dôvera v rovine “zákazník – dodávateľ”, ale aj na úrovni “dodávateľ – subdodávateľ”. Vybudovanie korektných vzťahov je pre dodávateľskú firmu kľúčové. Nie je možné ručiť klientovi za úspešný priebeh zákazky, ak by sme osobne nepoznali personál, ktorý sa bude na nej podieľať. Preto dbáme na korektnosť na všetkých úrovniach komunikácie.

> mehr

Office

Vieme ako udržať výkonnosť v práci vďaka interiéru
Zariadenie každej kancelárie musí uspokojiť potreby a požiadavky klienta vo viacerých rovinách. Súčasná kancelária totiž navzájom prepája estetické, funkčné i komunikačné riešenia. V procese prípravy analyzujeme potreby klienta a vytvárame efektívne a inšpirujúce prostredie. Naše skúsenosti z bankového sektora a vedomosti z ergonómie sme spojili tak, aby sme ukázali, že aj pocit z prostredia v práci môže byť potešením.

mehr >