IDONA

HOME /

History

História značky a jej vývoj.
Príbeh značky IDONA sa začína v roku 1989, iba tri dni pred 17.novembrom 1989.
Ako vtedy aj dnes chceme a vieme byť o krok vpred…

> viac

Prezentácia

Čo by ste mali o značke vedieť. A vidieť.
Spoločnosť IDONA (od roku 1989) vyrába a zariaďuje atypické interiéry hotelov, kancelárie, bankové inštitúcie a iné priestory…

> viac

Benefity

Výhody spolupráce.
Dokument „BENEFITY IDONA“ prezentuje komplexnosť značky a vlastnú obchodnú filozofiu…

> viac

News

Elektronické aktuality.
Jedným z našich cieľov vo vzťahu „značka – klient“ je vybudovanie vzájomného aktívneho kontaktu, preto prinášame informácie o našich aktivitách…

> viac