IDONA

HOME / HISTORY

1989…

Príbeh značky IDONA sa začína v roku 1989, iba tri dni pred 17.novembrom 1989. Ako vtedy aj dnes chceme a vieme byť o krok vpred…

Sme jedným z vedúcich slovenských výrobcov komplexných riešení interiérov hotelov, reštaurácií, kancelárií a privátnych stavieb. Kvalita nášho servisu prináša pridanú hodnotu hlavne v exkluzívnych technických a dizajnových riešeniach. Klientov rozmaznávame jedinečnosťou v detailoch, neustálou inováciou v závislosti od ich vkusu, podmaňujúcou sofistikovanosťou i osobitými doplnkami.

1990…

Dekádu deväťdesiatych rokov charakterizujú úspešné realizácie v segmente „kancelárie a banky“, vďaka profesionálne zvládnutému prepájaniu tradičnej stolárskej zručnosti s nastupujúcimi novými štandardmi. Výrobu priebežne dopĺňame CNC technológiami a poradenstvom v tzv. space plan servise.

2000…

Na prelome milénia IDONA zamestnáva viac ako 50 ľudí a disponuje mnohými úspešnými realizáciami v bankovom sektore. Naša značka a kvalita patria k pravidelne oceňovaným účastníkom domácich a zahraničných výstav (Nitra – SK, Kolín nad Rýnom – DE).

Realizačné aktivity rozširujeme o segment interiérov hotelov a reštaurácií.

2004…

Sme držiteľom certifikátu podľa normy ISO 9001:2000 v oblasti
„Návrh a výroba nábytku a zariaďovanie interiérov.“

V roku 2007 sa stávame držiteľom certifikátu ISO podľa novšej normy ISO 9001:2008.

2009…

Poskytovanie komplexného servisu sa ukázalo byť liekom na prekonanie nastupujúcej trhovej krízy. Optimalizáciou výrobných procesov (štíhla efektívna výroba) dokonca zvyšujeme svoje aktivity a tržby v hospitality segmente.
Výsledkom sú nové hotelové referencie na slovenskom trhu:
– Hotel TATRA
– Hotel PAVLA
– Hotel ALBRECHT
– Penzión SLALOM
– Hotel SALAMANDRA

 

IDONA sa stáva autorizovaným dodávateľom automobilového importéra Škoda Auto Slovensko.

2014…

Aktívne vstupujeme na zahraničné trhy – Rakúsko, Chorvátsko, Nemecko.

BusinessNews – partnerov a zákazníkov elektronicky pravidelne informujeme o svojich aktivitách a úspešných realizáciách.
IPS systém (Idona Projektmanažment Services) – definovali a zaviedli sme vyššiu úroveň riadenia vzťahov s klientmi.