IDONA

služby / montáž

Náš tím montážnikov a spolupracovníkov dodržiava pravidlá projektového manažmentu a ústretovej komunikácie.

 

Profesionálna montáž IDONA fyzicky spája výrobnú kvalitu značky s dôrazom na finálny detail.

 
K osobnej výbave pracovníkov montáže patrí znalosť cudzích jazykov a skúsenosti na medzinárodných projektoch..